Programma van het
Engineering Event Safety 2019

Onderstaand het programma van de 10e editie, welke plaats vond in mei 2019. Ook voor 2020 wordt er weer een goed en sterk programma gemaakt.
08.30 uur Ontvangst en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.40 uur
Opening door de dagvoorzitter: Paul Hoogerkamp, MECID.
09.45 uur

10 jaar Safety Event; verleden, heden en vooral toekomst.
Paul Hoogerkamp, Eigenaar/Safety Consultant, MECID te Voorst.
10 jaar Safety Event! Dit jubileum vraagt om een terugblik, maar vooral om een blik in de toekomst. Paul Hoogerkamp poetste zijn glazen bol op en gunt ons een blik op een safety-landschap, zoals dat er volgens hem over 10 jaar kan uitzien.
•             Hoe lag het safety-landschap er 10 jaar geleden bij?
•             Wat zijn sindsdien de belangrijkste veranderingen/verbeteringen?
•             Wat hebben we over het hoofd gezien of onderschat?
•             Hoe ziet het safety-landschap er over 10 jaar uit?
10.20 uur

(Machine)veiligheid, wat is het rendement?
Gerd-Jan Frijters, Eigenaar en oprichter van D&F te Breda.
De inspecteur van de Inspectie SZW constateert na een ongeval ernstige gebreken aan een machine. Dit resulteert doorgaans in een bestuurlijke boete. Hoewel veel minder belangrijk dan het menselijk leed, zijn deze kostenposten voor een bedrijf vaak groot. Is (machine)veiligheid eigenlijk wel in getallen uit te drukken?!
•             Wat zijn de zichtbare en onzichtbare kosten van ongevallen?
•             Zijn investeringen in veiligheid te rechtvaardigen?
•             Leveren investeringen in veiligheid rendement op?
•             Hoe kun je aan de hand van beschikbare gegevens een praktijkinschatting van dit rendement maken?
11.00 uurGelegenheid bezoek Safety-markt
11.30 uur
Tussen winst en moraal.
Wim Huisman, Professor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
In zijn proefschrift “Tussen winst en moraal” uit 2003 gaf dr. Wim Huisman destijds antwoord op de vraag: Waarom houden ondernemers zich niet aan de wet en plegen daardoor arbo- en milieudelicten met zo nu en dan zelfs dodelijke slachtoffers? Is het puur winstbejag of is de werkelijkheid complexer? Intussen is Wim professor aan de VU Amsterdam en is het thema nog steeds actueler dan ooit. Hij zal ingaan op de volgende vragen:
•             Welke motivaties leiden bij ondernemingen tot regelnaleving?
•             Hoe verhoudt zich dat tot veiligheid?
•             Waarom kiest het ene bedrijf voor adequate veiligheidsoplossingen, die aan de geldende normen voldoen?
•             Waarom probeert een ander bedrijf hier uit alle macht onderuit te komen?
12.10 uur

Toezichthouder, handhaver of stoomwals?
Marieke Coumans, Oprichter en advocaat bij Fifth Advocatuur te Tiel.

Een bedrijf kan door een ongeval met zijn product plotseling in aanraking komen met een toezichthouder. Welke gevolgen dit kan hebben wordt aan de hand van de volgende vragen belicht:
•             Hoe zorg je dat je technisch dossier de kritische blik van een toezichthouder kan doorstaan?
•             Hoe hou je je staande in het spervuur van vragen van een toezichthouder?
•             Hoe voorkom je datgene waar je niet aan hebt gedacht?
•             Hoe ver mag een toezichthouder gaan en wat zijn de bevoegdheden van een toezichthouder
•             De toezichthouder gaat te ver of zit er naast, wat nu?
12.45 uurLUNCH | Gelegenheid bezoek Safety-markt
13.30 uurSessie Safety-doctors
Krijg antwoord op uw safety-vraag of luister naar de vragen en meningen van andere deelnemers.
14.15 uur

Parallelsessie ronde 1

Learnshop 1: Veiligheidsbewust ontwerpen in de 21ste eeuw.
Erik Tempelman, eriktempelman.com
Op basis van een bijzonder praktijkgeval wordt het belang van kritisch denken en de noodzaak van nauwe samenwerking in de waardeketen belicht in relatie tot productveiligheid. Een visie op het veilig ontwerpen van producten.
•             “First time right” of toch: “form follows failure?”
•             Wat is het belang van kritisch denken en van de noodzaak tot nauwe samenwerking in de waardeketen in relatie tot productveiligheid?
•             Wat is het – nog te vaak onderbenutte – potentieel van PDM en PLM systemen?
•             Waarom is statistische analyse hierbij onvermijdelijk?
 
Learnshop 2: Aanschaf van machines in projecten.
Nick de With, Eigenaar/Safety Consultant, FUSACON te Hagestein
Bij het aankopen van machines worden in de praktijk nogal eens fouten gemaakt, variërend van het onterecht aankopen van een machine zonder CE-markering tot een machine die in de praktijk onveilig blijkt te zijn. Een groot aantal valkuilen bij de aanschaf van machines passeert de revue, maar hoe zorg je ervoor dat je er niet invalt?
•             Welke problemen zien we in de praktijk bij aankoop van machines?
•             Hoe kun je voorkomen dat het al mis gaat bij de inkoop?
•             Wanneer moet je echt geen genoegen nemen met een IIB-verklaring?
•             Wat is wettelijk vereist voor de inbedrijfstelling van nieuwe machines?
 
Learnshop 3: Pneumatiek en veiligheid.
Rinus Simonis, Eigenaar/Adviseur en trainer, BIASET te Capelle aan den IJssel.
Bij het ontwerp van een machine, worden de pneumatische bewegingen soms als ‘gevaarlijk’ geclassificeerd. Allereerst moet dan worden getracht de bewegingen zodanig te ontwerpen dat letsel en/of schade beperkt blijft. Maar wat als een wijziging van het ontwerp niet meer mogelijk is?
•             Hoe kun je bij pneumatiek een ‘gevaarlijke situatie’ herkennen?
•             Wat kan ik met pneumatiek in relatie tot veiligheid?
•             Maakt pneumatiek daarbij direct deel uit van deze veiligheidsfunctie?
•             Wat hebben de verschillende pneumatiekleveranciers aan ‘veiligheidscomponenten’ te bieden?
15.15 uurGelegenheid bezoek Safety-markt
15.45 uur

Parallelsessie ronde 2

Learnshop 4: Veilig toepassen van een (collaboratieve-) robot in een productiecel.
Martijn Drost, Eigenaar/Adviseur en trainer, DSC te Veenendaal.
Aan de hand van een voorbeeldproject worden de gevaren en valkuilen bij de integratie van een robot in een productiecel belicht. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan het thema machineveiligheid.
•             Hoe om te gaan met de integratie van een robot of cobot in een productiecel?
•             Waar moet je op letten bij de risicobeoordeling?
•             Hoe moet je omgaan met de noodstop van de verschillende machines?
•             Wat zijn veilige snelheden bij een cobot?

Learnshop 5: Substantiële wijziging van machines.
Radbout van Wezel, Senior inspecteur – specialist/HVK, Inspectie SZW te Utrecht.

Over het thema “substantiële wijziging” van machines breken verschillende bedrijven in hun dagelijkse praktijk nog steeds het hoofd. De gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn raadt, bij twijfel, aan de nationale autoriteit Inspectie SZW te raadplegen. De spreker zal vanuit zijn praktijkervaring de volgende thema’s in de learnshop bespreken:
•             Wat is hierbij de visie van de Inspectie SZW?
•             Praktijkervaring van de Inspectie SZW met substantiële wijzigingen.
•             Hoe gaat Inspectie SZW te werk bij beantwoording van vragen uit het veld?
•             Welke vuistregels kun je zelf hanteren bij dit thema?
 
Learnshop 6: Globaal zaken doen in veranderende tijden.
Rik de Muinck, Director Global Sales, AWL-Techniek te Harderwijk.
Globaal zaken doen staat in het centrum van de belangstelling. Maar de onzekerheid over handelsoorlogen groeit. VS versus China en de aankomende Brexit maken het er niet makkelijker op. Aan de hand van de ervaringen op dit gebied van machinebouwer AWL-Techniek worden de volgende onderwerpen toegelicht:
•             Hoe moeten ontwerpeisen worden aangepast als gevolg van leveranties aan de Verenigde Staten/Canada/China/Japan?
•             Hoe om te gaan met lokale eisen die (soms) lager liggen dan het niveau van de CE-markering in Europa?
•             Hoe zorg ik dat mijn eigen Europese organisatie hier goed mee om kan gaan en welke rechtsvormen kunnen gebruikt worden?
•             Hoe hou je als bedrijf rekening met veranderingen in de geopolitieke situatie? Denk aan Trump en zijn handelsoorlogen.
16.50 uur

Plenaire workshop: Cybersecurity: een beknopte ‘cursus’ hacken.
Jochen den Ouden, Ethische Hacker, JOCHENDENOUDEN te Hardenberg.
Let op uw telefoon of laptop als u in de zaal plaatsneemt, want hier is een professionele, maar gelukkig wel ethische hacker aan het werk. Hoe gaat dat precies, hacken? Wat is er allemaal mogelijk in dit voor velen duistere deel van het internet? En vooral, wat kun je er als onderneming en/of persoon tegen doen?
•             Hoe gaat een hacker te werk?
•             Wat is er allemaal (on)mogelijk in cyberspace en welke risico’s loopt een onderneming?
•             Wat zijn de risico’s van het Internet of Things (IoT 4.0)?
•             Hoe test je een applicatie, een (draadloos) netwerk of software en biedt digitaal testen voldoende zekerheid?
17.45 uurPlenaire afsluiting van het 10e Safety Event door de dagvoorzitter.
18.00 uurNETWERKBORREL | Food & drinks


Onze partners van 2019: