Programma van het
Engineering Event SAFETY

                                          29 oktober 2020
           08.45 uur ontvangst – 16.15 uur netwerkborrel
  In verband met het Corona-virus is het evenement verplaatst naar 
                                          29 oktober 2020!
Wij zijn druk bezig met het verzorgen van een scherp inhoudelijk programma. Houd daarom de website in de gaten voor alle updates.
08.45uur ONTVANGST en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.30uur
Opening door de dagvoorzitter Marcel Bamberg
09.45uur

Resultaten evaluatie Machinerichtlijn en verwachtingen voor de toekomst.
Paul Hoogerkamp – MECID
10.15uur

Plenair 2
10.45uurKOFFIEPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
11.15uur
CE-verantwoordelijkheid als meerdere partijen werken binnen een project.
Jacques Montijn – Montyn Technical Management & Consultancy
11.45uur

Sessie Safety-doctors
Onder leiding van zes Safety-doctors worden er 6 thema’s behandeld.
Brexit en CE / PL en SIL/Handhaving voorbeelden I-SZW / Veiligheid gedurende testfase van machine bij fabrikant / Het voorkomen van fouten in hardware en software ontwerp, PL en SIL functie / Stand van zaken rond LoToTo
12.45uurLUNCH | Gelegenheid bezoek Safety-markt
13.30uurLEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde I
Learnshop 1: Safety en onderhoud

Learnshop 2: Correct toepassen van Safe drives en remmen in aandrijvingen

Learnshop 3: Mini-training: Risicobeoordeling en –reductie van oudere (niet CE-gemarkeerde) machines
Henrie Verweij – Verweij Safety

14.30uur

MIDDAGPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
14.45uurLEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde II
Learnshop 4: Het voorkomen van fouten in hardware/software ontwerp PL en SIL

Learnshop 5: Cybersecurity van machines (IIoT en Industry 4.0)

Learnshop 6: Het beheersen van taal als veiligheidsrisico
Erik van de Haar – Beleidsmedewerker, Sociaal Economische Raad (SER)

15.45uur

Juridische consequenties van het niet toepassen van geharmoniseerde normen.
Ingeborg Koopmans – Officier van Justitie

16.30uur

Plenaire afsluiting van het 11e SAFETY Event door de dagvoorzitter Marcel Bamberg.
16.15uurNETWERKBORREL
17.15uurEinde


Onze partners van 2020: