Programma van het
Engineering Event SAFETY

                                19 mei 2020
        08.45 uur ontvangst – 16.30 uur netwerkborrel
Wij zijn druk bezig met het verzorgen van een scherp inhoudelijk programma. Houd de website in de gaten voor alle updates  omtrent het programma.

08.45 uur ONTVANGST en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.30 uur
Opening door de dagvoorzitter Marcel Bamberg
09.45 uur

Resultaten evaluatie Machinerichtlijn en verwachtingen voor de toekomst.
Paul Hoogerkamp – MECID
10.15 uur

Plenair 2
10.45 uurKOFFIEPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
11.15 uur
CE-verantwoordelijkheid als meerdere partijen werken binnen een project.
Jacques Montijn – Montyn Technical Management & Consultancy
11.45 uur

Sessie Safety-doctors
Onder leiding van zes Safety-doctors worden er 6 thema’s behandeld.
Brexit en CE / PL en SIL/Handhaving voorbeelden I-SZW / Veiligheid gedurende testfase van machine bij fabrikant / Het voorkomen van fouten in hardware en software ontwerp, PL en SIL functie / Stand van zaken rond LoToTo
12.45 uurLUNCH | Gelegenheid bezoek Safety-markt
13.30 uurLEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde I
Learnshop 1:

Learnshop 2:

Learnshop 3:

14.30 uur

MIDDAGPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
14.45 uur
LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde II
Learnshop 4:

Learnshop 5:

Learnshop 6: Het beheersen van taal als veiligheidsrisico
Erik van de Haar – Beleidsmedewerker, Sociaal Economische Raad (SER)

15.45 uur

Juridische consequenties van het niet toepassen van geharmoniseerde normen.
Ingeborg Koopmans – Officier van Justitie

16.30 uur

Plenaire afsluiting van het 11e SAFETY Event door de dagvoorzitter Marcel Bamberg.
16.15 uurNETWERKBORREL
17.15 uurEinde


Onze partners van 2020: