Programma van het
Engineering Event SAFETY

                                  29 oktober 2020
           08.45 uur ontvangst – 16.45 uur netwerkborrel

Wij zijn druk bezig met het verzorgen van een scherp inhoudelijk programma. Houd daarom de website in de gaten voor alle updates.
08.45uur ONTVANGST en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.30uur
Opening door de dagvoorzitter Marcel Bamberg
09.45uur

CE-verantwoordelijkheid met meerdere partijen in een project.
Jacques Montijn – Montyn Technical Management & Consultancy (MTMC)

10.15uur

Praktische voorbeelden van handhaving bij eindgebruiker en (buitenlandse) machinebouwer
Inspectie SZW

10.45uurKOFFIEPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
11.15uur
Juridische consequenties van het niet toepassen van geharmoniseerde normen.
Ingeborg Koopmans – Officier van Justitie, Functioneel Parket OM

11.45uur

SESSIE SAFETY-DOCTORS
Onder leiding van zes Safety-doctors worden zes actuele thema’s behandeld.
Brexit en CE / Safety gedurende testfase van machine bij fabrikant / Stand van zaken rond LoToTo / Corona en safety /….
12.45uurLUNCH | Gelegenheid bezoek Safety-markt
13.30uurLEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde I
Learnshop 1: Safety en onderhoud
Arend Bos, MMC

Learnshop 2: Correct toepassen van Safe drives en remmen in aandrijvingen

Learnshop 3: Risicobeoordeling en –reductie van oudere (niet CE-gemarkeerde) machines
Henrie Verweij – Verweij Safety

14.30uur

MIDDAGPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
15.00uurLEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde II
Learnshop 4: Het voorkomen van fouten in hardware / software ontwerp / PL en SIL

Learnshop 5: Cybersecurity bij IT- en OT-systemen / Industrial Internet of Things

Learnshop 6: Het beheersen van taal als veiligheidsrisico
Erik van de Haar – Beleidsmedewerker, Sociaal Economische Raad (SER)

15.45uur

Resultaten evaluatie Machinerichtlijn en verwachtingen voor de toekomst.
Paul Hoogerkamp – MECID

16.30uur

Plenaire afsluiting van het 11e SAFETY Event door de dagvoorzitter Marcel Bamberg.
16.45uurNETWERKBORREL
17.15uurEinde


Onze partners van 2020: