Programma van het
Engineering Event SAFETY

Dit was het programma van 2021

17 november 2021
           08.45 uur ontvangst – 16.00 uur netwerkborrel

Thema van dit jaar is; “Safety in een veranderende industrie”
08.45Ontvangst en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.30 Opening door de dagvoorzitter Marcel René Bambergen (zaal Limousin 3)
09.40Stand(update) der techniek? (zaal Limousin 3)
Inmiddels is de voorlopige of eigenlijk nagenoeg definitieve tekst verschenen van de Verordening Machineproducten als toekomstige opvolger van de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze Verordening Machineproducten is ten opzichte van de ‘oude Machinerichtlijn’ op diverse punten gewijzigd. Op een aantal wijzigingen zal worden ingegaan, zoals de zienswijze op de niet-voltooide machine, het samenstel, en de substantiële wijziging. ->
Paul Hogerkamp – MECID
10.25Menselijk gedrag is voorspelbaar – Pas machineveiligheid hierop aan (zaal Limousin 3)
Menselijk gedrag lijkt niet voorspelbaar. Deze lezing bewijst op treffende wijze het tegendeel. Met hilarische voorbeelden wordt de vinger op de zere plek gelegd. Oplossingen zijn veel eenvoudiger dan je zou denken. ->
Vladimir Dragosavic – Euchner
11.10 KOFFIEPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
11.30 Juridische consequenties van het niet toepassen van geharmoniseerde normen. (zaal Limousin 3)
Wat zijn de mogelijk de strafrechtelijke consequenties als blijkt dat het arbeidsincident is ontstaan door een gebrekkige machine? ->
Ingeborg Koopmans – Informatie Officier van Justitie Milieu, Team Criminele Inlichtingen
12.15 SESSIE SAFETY-DOCTORS
Onder leiding van Safety-doctors worden onderstaande thema’s behandeld.
#Strafrechtelijke consequenties van het niet toepassen van de geharmoniseerde normen (Ingeborg Koopmans)
#Machineveiligheid versus security (Ruud Dofferhoff)
#Mogelijke fouten bij het ontwerp van veiligheidsfuncties (Marco Snoek)
#Anti-manipulatie? (Vladimir Dragosavic)
#Autonome voertuigen en machineveiligheid (Ronald van Kempen)
#Safety in de aandrijftechniek (Otto Waagmeester)
#Machinerichtlijnen op de schop? Nee toch? (Harry Borsje)
13.00 LUNCH | Gelegenheid bezoek Safety-markt
13.45 LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde I
Learnshop 1: Toepassen van Safe drives en veilige remmen in aandrijvingen (Dexterzaal 21)
Inmiddels is het beginsel Safe Torque Off schakelen van een regelaar een bekend fenomeen voor veel machinebouwers. Deze veiligheidsfunctie biedt diverse voordelen en wordt steeds meer toegepast. ->
Otto Waagmeester – SEW-Eurodrive

Learnshop 2: Risicobeoordeling van oudere (niet CE-gemarkeerde) machines (Dexterzaal 25)
Je komt nogal eens de volgende zinnen tegen in een algemene risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van een bedrijf: ‘Machineveiligheid verdient nader onderzoek’ of ‘Aanbevolen is om een verdiepende RI&E voor het machinepark uit te voeren’. Maar hoe moet je als werkgever hier nu verder mee? ->
Henrie Verweij – Verweij Safety Services

Learnshop 3:Kansen en bedreigingen bij robots en cobots (Dexterzaal 27)
Bij een steeds krappere arbeidsmarkt wordt het aantrekkelijker om verregaand te digitaliseren en automatiseren. Hierbij spelen robots en cobots een belangrijke rol. Vaak gaat dit goed, maar soms blijkt de realiteit toch wat weerbarstiger. ->
Edwin Buisman en Roelof van Dijk – Pilz
14.30 MIDDAGPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
15.00 LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde II
Learnshop 4: Het voorkomen van fouten in hardware / software ontwerp / PL en SIL (Dexterzaal 27)
De do’s en don’t’s van hard- en software-ontwerp worden aan de hand van een aantal voorbeelden op een rijtje gezet. ->
Marco Snoek – Senior Safety Consultant Fusacon; Casper de Groot – Senior Safety Consultant Fusacon

Learnshop 5: Safety versus Security (Limousin 3)
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld met een productie-installatie worden de verschillende facetten van machineveiligheid toegelicht in relatie tot toegankelijkheid van informatie (DATA, LOGS) en het maken van veranderingen binnen het productieproces via externe verbindingen (Security). Met name de praktische aspecten worden hierbij behandeld.
Ruud Dofferhoff en Joost Willems – Siemens Nederland

Learnshop 6: Begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies (Dexterzaal 26)
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn onderzoeksrapporten aandacht gevraagd voor de taal in veiligheidsinstructies. Deze zijn niet altijd duidelijk en eenduidig voor de mensen die ermee moeten werken. Dit heeft volgens de Onderzoeksraad geleid tot gevaarlijke incidenten.
Wessel Visser BureauTaal

Learnshop 7: De zin en onzin van machineveiligheid met extra data (Dexterzaal 21)
Machineveiligheid stelt -naast veiligheidsrelevante signalen- steeds meer data ter beschikking. De eerste voorbeelden ervan verschijnen nu in de markt. In de naaste toekomst zullen AI-algoritmen onderhoud voorspellen en manipulatie detecteren, en nog veel meer.
Vladimir Dragosavic – Euchner
15.45Plenaire afsluiting van het 11e SAFETY Event door Paul Hoogerkamp (Zaal limousin 3)
16.00NETWERKBORREL
17.00 Einde


Onze partners van 2021: