Engineering Event SAFETY 2024
27 november 2024

08.45 uur ontvangst – 17.15 uur netwerkborrel

De 14 editie van het Safety-Event heeft als thema;
Van impact naar praktijk-> Safety op weg naar een nieuwe toekomst!


Hieronder ziet u als voorbeeld het programma van 2023!
De organisatie is druk bezig met het programma 2024 en zal dit hier later publiceren.
08.45Ontvangst en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.30 Opening en introductie Verordening (EU) 2023/1230 betreffende machines
Marcel René Bamberg – Dagvoorzitter en presentator/programmamaker
Nick de With – Safety Consultant en FSexpert bij FUSACON BV
In dit interview wordt u als toehoorder geschetst welke impact de Verordening betreffende machines op uw bedrijf zou kunnen hebben. Naast de aanleiding van de nieuwe Verordening zullen ook de grootste wijzigingen, kort maar krachtig, worden besproken.
09.45
De Machineverordening: verbeterd, vereenvoudigd en aangepast aan de behoeften van de markt?
Dennis van Loon – Consultant/trainer bij Kader BV
Machines die die vanaf 20 januari 2027 voor het eerst binnen de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of in gebruik genomen worden, moeten in overeenstemming zijn met de Machineverordening 2023/1230. Vanaf dat moment is de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG ingetrokken en vervangen door de verordening. Zijn deze wijzigingen inderdaad een verbetering en vereenvoudiging? Of niet? -> lees verder
10.30Hervorming in productaansprakelijkheid
Remko Roosjen – Advocaat & partner Commercial Law bij MAAK Advocaten
Op 28 september 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een herziening van de Richtlijn Productaansprakelijkheid. Marktpartijen zullen moeten gaan voorsorteren op een aanzienlijke aanscherping van hun aansprakelijkheidsrisico’s. -> lees verder
11.05 Bezoek Safety-markt | KOFFIEPAUZE 
11.30
Artificiële Intelligentie: mythes, magie en machineveiligheid
Stijn Derammelaere – Professor mechatronica aan de Universiteit Antwerpen
De lezing ‘Artificiële Intelligentie: mythes, magie en machineveiligheid’ biedt een diepgaande en uitgebreide kijk op de fascinerende wereld van artificiële intelligentie. Deze lezing vormt een uitstekende, toegankelijke inleiding tot de essentiële concepten en gevarieerde methodes van AI. Tegelijkertijd belicht en analyseert professor Stijn Derammelaere op een inzichtelijke manier hoe AI een aanzienlijke impact heeft op machineveiligheid. -> lees verder
12.15 SESSIE SAFETY-DOCTORS
13.00 Bezoek Safety-markt | LUNCH 
14.00


LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde I
Learnshop 1 – Limousin zaal: Definitie ‘substantiële wijziging’ in nieuwe Verordening (EU) 2023/1230 betreffende machines
Nick de With – Safety Consultant en FSexpert FUSACON BV
Zowel nieuwe als bestaande machines worden in de praktijk regelmatig door de eindgebruiker of een importeur/distributeur gewijzigd. De nieuwe Verordening betreffende machines geeft nu ook een definitie voor ‘substantiële wijziging’. -> lees verder

Learnshop 2 – Dexterzaal 24: Veranderingen in de norm voor het Performance Level (13849)
Koen Krikke – Consultant / trainer Pilz Nederland
Met de introductie van de 13849 in 2006 kwam er aandacht voor faalkansberekeningen. Inmiddels is dat gemeengoed. Nu komt er meer aandacht voor het uitsluiten van systematische fouten, waaronder de software. Edition 5 (2023) van de 13849 legt dan ook meer nadruk op systematisch falen dan Edition 4 (2015). -> lees verder

Learnshop 3 – Dexterzaal 26: VoM en de eisen aan de gebruiksaanwijzing
Ferry Vermeulen – Directeur Instrktiv / docent NEN
Wat zijn de eisen van de Verordening (EU) 2023/1230 betreffende machines ten aanzien van de gebruiksaanwijzing? Mag je de gebruiksaanwijzing nu ook alleen online publiceren? In de wereld van gebruiksaanwijzingen is dit waarschijnlijk de meest gestelde vraag. -> lees verder

Learnshop 4 – Dexterzaal 28: Met Smart-Safety kun je manipulatie slim ontdekken
Vladimir Dragosavic – Int. Trainingsmanager Euchner
Met extra data die beschikbaar is uit veiligheidssensoren, kun je eenvoudig onregelmatigheden ontdekken. Eén van die onregelmatigheden is “manipulatie” Maar als je wilt kun je er ook noodzakelijk onderhoud mee voorspellen. -> lees verder
14.45 Bezoek Safety-markt | MIDDAGPAUZE 
15.30


LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde II
Learnshop 5 – Dexterzaal 24: Veilig werken aan elektrische installaties met de innovatieve VeriSafe
Maarten Moleman – Technical Systems Engineer Panduit
Controleren of een schakelkast spanningsloos is, kan met de VeriSafe-oplossing van Panduit. Test met één druk op de knop de veiligheid van zowel 3-fase als 1-fase applicaties, binnen een spanningsbereik tot 600V voor AC- en DC-toepassingen. De gebruikte testprocedure voldoet aan de SIL 3 (IEC 61508-1) veiligheidsfuncties. VeriSafe is vier jaar geleden in de Verenigde Staten geïntroduceerd en sinds kort met verschillende uitbreidingen in de 2.0-uitvoering ook in Europa leverbaar en toepasbaar. -> lees verder

Learnshop 6 – Dexterzaal 26: Future of Connectivity; impact op Safety & Security
Armando Groeneveldt – Productmanager Siemens Nederland
Tijdens deze sessie wordt gekeken naar wat de basis is van het huidige OT netwerk. Welke componenten zitten daarin en aan welke eisen moeten ze voldoen. Daarnaast wordt er gekeken naar de nieuwe vraagstukken zoals safety en security. Welke trends zijn er in de markt en hoe kan je hier op inspelen. -> lees verder
 
Learnshop 7 – Dexterzaal 28: Hoe pak je als fabrikant de overgang naar de nieuwe Verordening (EU) 2023/1230 betreffende machines aan?
Ruud Dofferhoff en Eugene Martina – Safety Professionals Siemens Nederland
In het tijdperk van Industrie 4.0 moeten productielijnen niet alleen zeer flexibel zijn, ze moeten ook altijd beschikbaar en kostenefficiënt zijn. Tegelijkertijd moeten ze voldoen aan de nodige veiligheidseisen. Naarmate de eisen die vanuit de markt aan de maakindustrie worden gesteld toenemen, nemen ook de uitdagingen voor machinebouwers toe. -> lees verder

Learnshop 8Limousin zaal: Beleggen in veiligheid? Gegarandeerd het hoogste rendement!
Paul Hoogerkamp – MECID en voormalig Safety Event dagvoorzitter
Als het gaat over de aanschaf van veilige producten wordt meteen gevraagd: wat kost dat? Dat is te duur! Soms volgt een ‘onderhandeling’ om de kosten verder te drukken. Eigenlijk is dit een verkeerd uitgangspunt. Het is beter om de vraag te stellen of na te denken over de vraag, wat levert dit op kortere of langere termijn op. -> lees verder
16.15Cybersecurity, NIS2 en de invloed op machineveiligheid
Ruud Welschen – Innovation Management & Digital Business professional
Een korte impressie van de NIS2, voor het deel dat relevant is voor deze doelgroep. Dus welke impact heeft dit op machinebouwers en machinegebruikers. Vanuit daar maak ik de verbinding naar machineveiligheid en de nieuwe regelgeving op dat vlak. -> lees verder
17.00Plenaire afsluiting van het 13e SAFETY event door Marcel René Bamberg
17.15 NETWERKBORREL op de Safety-markt
18.00Einde


Onze partners van 2023: