Programma van het
Engineering Event SAFETY

                                  08 juni 2021
           08.45 uur ontvangst – 16.45 uur netwerkborrel

                 In verband met het coronavirus is het evenement in 2020 afgelast!
                De sprekers/lezingen zullen t.z.t. nog worden geüpdatet 
 

08.45uur ONTVANGST en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.30uur
Opening door de dagvoorzitter Paul Hoogerkamp
09.40uur

CE-verantwoordelijkheid met meerdere partijen in een project.
De Machinerichtlijn houdt het graag simpel: er is maar één fabrikant en die is verantwoordelijk voor conformiteit. Maar vanaf het begin loopt menig machinebouwer tegen het probleem aan wie waarvoor verantwoordelijk is.
Jacques Montijn – Montyn Technical Management & Consultancy (MTMC)
10.15uur

Praktische voorbeelden van handhaving bij eindgebruiker en (buitenlandse) machinebouwer.
Radbout van Wezel – Inspectie SZW
10.50uurKOFFIEPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
11.20uur
Juridische consequenties van het niet toepassen van geharmoniseerde normen.
Ingeborg Koopmans – Informatie officier van justitie milieu, Team Criminele Inlichtingen
12.00uur

SESSIE SAFETY-DOCTORS
Onder leiding van Safety-doctors worden drie thema’s behandeld.
Onderhoud en Safety; Valkuilen bij de Risicobeoordeling; CE-markering in 10 stappen
12.45uurLUNCH | Gelegenheid bezoek Safety-markt
13.45uurLEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde I
Learnshop 1: Onderhoud en veiligheid: waar staan we?
Op basis van eigen waarnemingen op veel plekken in de industrie en van gesprekken met onderhoudsprofessionals, wordt een beeld geschetst van hoe het ervoor staat met veiligheid binnen het onderhoud.
Arend Bos – MMC (Maintenance and Monitoring Consult)

Learnshop 2: Toepassen van Safe drives en veilige remmen in aandrijvingen.
Inmiddels is het beginsel Safe Torque Off schakelen van een regelaar een bekend fenomeen voor veel machinebouwers. Deze veiligheidsfunctie biedt diverse voordelen en wordt steeds meer toegepast.
Jan Veldheer en Otto Waagmeester – SEW-Eurodrive

Learnshop 3: Risicobeoordeling van oudere (niet CE-gemarkeerde) machines.
Je komt nogal eens de volgende zinnen tegen in een algemene risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van een bedrijf: ‘Machineveiligheid verdient nader onderzoek’ of ‘Aanbevolen is om een verdiepende RI&E voor het machinepark uit te voeren’. Maar hoe moet je als werkgever hier nu verder mee?
Henrie Verweij – Verweij Safety Services
14.30uur

MIDDAGPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
15.00uurLEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde II
Learnshop 4: Het voorkomen van fouten in hardware / software ontwerp / PL en SIL.
De do’s en don’t’s van hard- en software-ontwerp worden aan de hand van een aantal voorbeelden op een rijtje gezet.
Marco Snoek – Senior Safety Consultant Fusacon; Casper de Groot – Senior Safety Consultant Fusacon

Learnshop 5: Cybersecurity bij IT- en OT-systemen / Industrial Internet of Things.

Learnshop 6: Het beheersen van taal als veiligheidsrisico.
Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om dit probleem te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet simpel op te lossen.
Erik van de Haar – Beleidsmedewerker, Sociaal Economische Raad (SER)
15.45uur

Zicht op de EU Verordening voor machines?
Paul Hoogerkamp – MECID
16.30uur

Plenaire afsluiting van het 11e SAFETY Event door de dagvoorzitter.
16.45uurNETWERKBORREL
17.15uurEinde


Onze partners van 2020: