Dit was het programma van het
Engineering Event SAFETY 2022
30 november 2022

08.45 uur ontvangst – 16.15 uur netwerkborrel

Het Safety Event is sinds jaren het platform voor kennisuitwisseling dat u up-to-date houdt.
De twaalfde editie heeft de waarde van safety als centraal thema.
08.45Ontvangst en registratie | Gelegenheid bezoek Safety-markt
09.30 Opening door de dagvoorzitter Marcel René Bamberg, presentator en programmamaker
09.40Value of Safety: current status and the way forward
Ming Yang – Assistant Professor of Safety and Security Science at TU Delft
We witness many severe accidents in different sectors worldwide every year, resulting in fatalities, injuries, environmental pollution, property loss, etc. Safety management aims to use interventions to prevent these undesired events and thus avoid different kinds of loss. -> lees verder
10.25
Wijzigen van machines, hoe zit dat nu?
Radbout van Wezel – Senior Specialist bij Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
Hoe kunt u ervoor zorgen dat de aangepaste of uitgebreide machine ook veilig is, volgens de regels van het Warenwetbesluit Machines? En hoe kunt u voorkomen dat u verantwoordelijk en aansprakelijk wordt voor de aangepaste machine? -> lees verder
11.10 KOFFIEPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
11.30
Het Verenigd Koninkrijk uit de EU – hoe zit dat met CE?
Paul Hartgers – Technologie-adviseur bij PKM
Omdat het VK uit de EU is gestapt, gelden in principe de richtlijnen en regelgeving van de EU niet meer in het VK. De Britse overheid heeft in plaats van CE het UKCA merk in het leven geroepen. . In de presentatie wordt op praktische wijze uitgelegd wat de verschillen en overeenkomsten zijn en wat bedrijven die exporteren of importeren voor deze markering moeten doen. -> lees verder
12.15 SESSIE SAFETY-DOCTORS
13.00 LUNCH | Gelegenheid bezoek Safety-markt
13.45


LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde I
Learnshop 1: Trapped Key Interlocks
Robert van de Ven – Unique Safety Products BV
Trapped Key Interlocks: een methode waarbij een machine of installatie grotendeels mechanisch beveiligd kan worden. -> lees verder

Learnshop 2: Veilig werken met robots is ieders ‘pakkie-an’
Erwin Rodenburgh – ABB
Wim Buysse – ABB
Door het delen van ervaringen laat men zien hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden bij eindklanten met betrekking tot machineveiligheid. En krijgt u praktische tips voor het verhogen hiervan. -> lees verder

Learnshop 3: PL en SIL, een introductie
Ruud Dofferhoff – Siemens
Eugene Martina – Siemens
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een aankooptraject van een machine worden de verschillende facetten van machineveiligheid toegelicht. -> lees verder

Learnshop 4: Praktische CE-toetsing van machines, voor fabrikanten en gebruikers
Peter Mesie – Kader
Een machine is CE-conform als er een CE-markering op zit. En dus een veilig arbeidsmiddel. Toch? Ondanks drie decennia Machinerichtlijn zien we in ons werkveld dat beide stellingen bepaald niet altijd juist zijn. -> lees verder  
14.30 MIDDAGPAUZE | Gelegenheid bezoek Safety-markt
14.50


LEARNSHOPS/MINI-TRAINING Ronde II
Learnshop 5: Wat zijn de wijzigingen in nieuwe EN 62061:2021 – de SIL-norm voor machines
Nick de With – Fusacon
April 2021 is de 2e editie van IEC 62061 internationaal aangenomen en op 13 maart 2022 is de norm als “EN 62061:2021” geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG. De norm bevat een groot aantal wijzigingen op het gebied van zowel de hard- als software eisen -> lees verder

Learnshop 6: Software: Wat komt erbij kijken als je zelf een veiligheidsfunctieblok maakt?
Ronald van Kempen Sekèt – ifm
Door de komst van de machine product verordening wordt er een duidelijk signaal gebracht waar software aan moet voldoen in een veiligheidsapplicatie. Wij leggen u uit, welke stappen er doorlopen moeten worden om een zelfgemaakte veiligheidsfunctieblok te certificeren -> lees verder
 
Learnshop 7: Meer aandacht voor cybersecurity en validatie van veiligheidsfuncties / Wat kunt u verwachten van de nieuwe machineproductenverordening
Edwin Buisman – Pilz
Momenteel zijn er ontwikkelingen gaande rondom de komende machineproductenverordening. De huidige Machinerichtlijn  bestaat inmiddels meer dan 15 jaar en wordt op dit moment aangepast, zodat het weer aan de stand der techniek voldoet. -> lees verder

Learnshop 8: Complete oplossingen voor je pneumatische veiligheid
Gert-Han Konijn – SMC
Bij het ontwerp van een machine heeft u wellicht de verplichte risicoanalyse uitgevoerd volgens de NEN-EN-ISO 12100-norm. Daarbij heeft u mogelijk locaties aangetroffen die een gevaar kunnen opleveren. Het risico op letsel moet u dan voorkomen of in ieder geval beperken. -> lees verder
15.35
Task Force Communicatie Machineveiligheid
Bert Nagtegaal – Beleidsadviseur FME
16.05Plenaire afsluiting van het 12e SAFETY event door Marcel René Bamberg
16.15 NETWERKBORREL
17.15Einde


Onze partners van 2022: