Advies op maat

Een belangrijk onderdeel tijdens het Engineering Event Safety is het advies op maat dat iedere deelnemer via een ronde tafelsessie met een Safety Doctor kan krijgen. Bij de Safety Doctors, krijgt u de gelegenheid om uw vraag vooraf te stellen en deel te nemen aan de ronde tafelsessie of te luisteren naar vragen en meningen van andere bezoekers.


Otto Waagmeester
SEW-Eurodrive

Safety in de aandrijftechniek

Meer informatie over Otto Waagmeester
Vladimir Dragosavic
Euchner

Anti-manipulatie?

Meer informatie over Vladimir Dragosavic
Ronald van Kempen Seket
ifm

Autonome voertuigen en machineveiligheid

Ingeborg Koopmans
Officier van Justitie

Strafrechtelijke consequenties van het niet toepassen van de geharmoniseerde normen 

Marco Snoek
Senior Safety Consultant Fusacon

Mogelijke fouten bij het ontwerp van veiligheidsfuncties 

Ruud Dofferhoff
SIRIUS Control Products & Specialist (Siemens)

Safety versus Security

Joost Willems
Productmanager SIMATIC Controllers & Specialist OT Security (Siemens)

Safety versus Security

Harry Borsje
TCPM

Machinerichtlijn op de schop! Nee toch?

Onze partners van 2022: