Deze website is een product van MYbusinessmedia Holding B.V. MYbusinessmedia Holding B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail, welke wij met de uiterste zorgvuldigheid in behandeling zullen nemen.

Contact

MYbusinessmedia Holding B.V.
Postbus 58 
7400 AB Deventer
Redactie@engineersonline.nl 


Sitevoorwaarden

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door MYbusinessmedia Holding B.V. is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia Holding B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van MYbusinessmedia Holding B.V. wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van MYbusinessmedia Holding B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Meer informatie over onze algemene voorwaarden vindt u hier.


Privacy Statement

MYbusinessmedia Holding B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen.

MYbusinessmedia Holding B.V. legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia Holding B.V. of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Lees hier onze uitgebreide privacystatement.  


Cookies

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van MYbusinessmedia Holding B.V. te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Wilt u uw cookie-instellingen wijzigen, dan kan dat hier.

© MYbusinessmedia Holding B.V.