Hoogerkamp, Paul
Paul Hoogerkamp,
MECID

Over Paul Hoogerkamp
Met zijn uitgebreide kennis van de Machinerichtlijn en aanverwante regelgeving en jarenlange ervaring als ingenieur, adviseur en instructeur is Hoogerkamp een prominent deskundige op het gebied van machine -en productveiligheid.

Zicht op de EU Verordening voor machines?
In het onlangs verschenen rapport ‘Impact assessment study on the revision of Directive 2006/42/EC on machinery’ worden de contouren zichtbaar van de potentiële wijzigingen van de huidige Machinerichtlijn. Aan de hand van deze en andere rapportages over de machinerichtlijn zal worden stilgestaan bij een aantal belangrijke onderwerpen waaronder de zienswijze op de niet-voltooide machine, het samenstel, en de substantiële wijziging. Daarnaast zal worden ingegaan op een aantal van de veranderingen op termijn in de EN-ISO 12100, alsmede op het verband met de ISO/TR 22100 serie. In die normen wordt onder andere de samenhang verduidelijkt tussen type A-,B- en C-normen, veiligheidsgerelateerde besturing, ergonomie, cybersecurity en kunstmatige intelligentie (AI).