Hoogerkamp, Paul
Paul Hoogerkamp,
MECID B.V.

Over Paul Hoogerkamp
Met zijn uitgebreide kennis van de Machinerichtlijn en aanverwante regelgeving en jarenlange ervaring als ingenieur, adviseur en instructeur is Hoogerkamp een prominent deskundige op het gebied van machine -en productveiligheid.

Stand(update) der techniek

Beleggen in veiligheid? Gegarandeerd het hoogste rendement!
Als het gaat over de aanschaf van veilige producten wordt meteen gevraagd: wat kost dat? Dat is te duur! Soms volgt een ‘onderhandeling’ om de kosten verder te drukken. Eigenlijk is dit een verkeerd uitgangspunt. Het is beter om de vraag te stellen of na te denken over de vraag, wat levert dit op kortere of langere termijn op.

Een gezegde is: als je denkt dat veiligheid duur is… probeer dan eens een ongeluk. De waarschijnlijkheid dat er een ongeluk gebeurt wordt meestal laag ingeschat en dus wordt het risico laag; immers, risico is het product van de waarschijnlijkheid (Kans) en het gevolg (Effect). Ook speelt de onzekerheid – niet te verwarren met risico –  een rol bij de beslissing.

Behalve ‘veiligheid’ heeft een product in de regel meerdere kenmerken zoals mogelijke energiebesparing, productiviteitsverhoging, e.d. Dergelijke kenmerken benoemen en koppelen aan euro’s overtuigen meer dan louter de ‘veiligheid’ van het product.

Tijdens de interactieve Learnshop wordt ingegaan op deze ‘verborgen opbrengsten’ van veiligheid. Deze opbrengsten zijn weliswaar minder makkelijk te identificeren, maar onmogelijk is dit zeker niet. Na afloop van de Learnshop kunt u een investering beter onderbouwen in een voor het management begrijpelijke ‘taal van het geld’.

 

.