Hoogerkamp, Paul
Paul Hoogerkamp,
MECID

Over Paul Hoogerkamp
Met zijn uitgebreide kennis van de Machinerichtlijn en aanverwante regelgeving en jarenlange ervaring als ingenieur, adviseur en instructeur is Hoogerkamp een prominent deskundige op het gebied van machine -en productveiligheid.

Stand(update) der techniek

Inmiddels is de voorlopige of eigenlijk nagenoeg definitieve tekst verschenen van de Verordening Machineproducten als toekomstige opvolger van de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze Verordening Machineproducten is ten opzichte van de ‘oude Machinerichtlijn’ op diverse punten gewijzigd. Op een aantal wijzigingen zal worden ingegaan, zoals de zienswijze op de niet-voltooide machine, het samenstel, en de substantiële wijziging. Daarnaast zal een aantal veranderingen worden aangestipt in de geharmoniseerde normen EN-ISO 12100, alsmede op het verband met de ISO/TR 22100 serie. In die normen wordt onder andere de samenhang verduidelijkt tussen type A-,B- en C-normen, veiligheidsgerelateerde besturing, ergonomie, cybersecurity en kunstmatige intelligentie (AI).