Peter Mesie
Peter Mesie,
Kader

Over Peter Mesie

Peter heeft meer dan 25 jaar ervaring in de veiligheidsvakgebieden Machines en Drukapparatuur. Binnen Kader is Peter de kennisspecialist in deze vakgebieden. Daarnaast is Peter actief in onder andere explosieveiligheid, elektrische veiligheid en arboveiligheid. Als specialisatie binnen deze vakgebieden heeft Peter veel kennis van modificaties, hijsen en heffen, fabrikantschap en keuringen. Peter is sterk in het inventariseren en pragmatisch invullen van de veiligheidseisen. Dit kan via trainingen, coaching, uitvoering van conformiteitstrajecten of combinaties daarvan. Opdrachtgevers zijn fabrikanten, samenstellers, importeurs, gebruikers, beleidsmakers, toeleveranciers etc. 

‘Praktische CE-toetsing van machines, voor fabrikanten en gebruikers’

Een machine is CE-conform als er een CE-markering op zit. En dus een veilig arbeidsmiddel. Toch?Ondanks drie decennia Machinerichtlijn zien we in ons werkveld dat beide stellingen bepaald niet altijd juist zijn.    

De learnshop zit vol met allerlei praktische tips voor fabrikanten en gebruikers, om elk van hun kant de CE-conformiteit te toetsen. Aan de orde komen:

  • ‘Goed Fabrikantschap’, met o.a. bepaling richtlijnen en normen, dossiervorming en CE-check.
  • ‘Goed Werkgeverschap’, met o.a. conformiteitsgesprek, inkoopvoorwaarden, praktijktoets en RI&E.

De onderwerpen worden zonder details, met praktijkvoorbeelden en met handige checklists gepresenteerd.