Wessel Visser, Specialis in begrijpelijke taal

Over Wessel Visser
Wessel Visser is directeur van BureauTaal. Samen met zijn collega’s werkt hij voor een breed scala organisaties aan begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies. Deze organisaties hebben de visie omarmd dat het begrijpelijker maken van werk- en veiligheidsinstructies een belangrijke bouwsteen is die de veiligheid op het werk vergroot.

Begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn onderzoeksrapporten aandacht gevraagd voor de taal in veiligheidsinstructies. Deze zijn niet altijd duidelijk en eenduidig voor de mensen die ermee moeten werken. Dit heeft volgens de Onderzoeksraad geleid tot gevaarlijke incidenten. In de learnshop gaan de spreker in op de volgende onderwerpen:

• Wat zijn taalniveaus?
• Hoe taalvaardig is de Nederlandse bevolking?
• Wat zijn de voordelen van begrijpelijke werkinstructies?
• Hoe ziet een begrijpelijke tekst eruit?
• Wat vinden hoogopgeleiden van begrijpelijke teksten?
• Waarom schrijven wij eigenlijk moeilijke teksten?