Over Remko Roosjen

Remko Roosjen is als advocaat & partner Commercial Law gespecialiseerd in het adviseren en procederen voor nationaal en internationaal opererende ondernemingen, overheidsinstanties en adviseurs uit de maakindustrie. Remko geeft leiding aan de (internationale) commerciële handels- en procespraktijk van MAAK.

Een belangrijk deel van Remko’s werk is het beoordelen het opstellen van diverse soorten commerciële contracten, zoals complexe distributiecontracten en agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, productiecontracten, SLA’s en andere industriële contracten. Daarnaast ondersteunt Remko bedrijven bij het beslechten van contractuele en niet-contractuele geschillen.

Zijn specialisme bestaat verder uit productaansprakelijkheid, (EU) product compliance en ESG gerelateerde zaken. Als Legal Expert is Remko ook verbonden aan het gerenommeerde “Green Accelerator Programma”, een exclusief platform op uitnodiging voor bedrijven, vooruitstrevende managers, ondernemers, investeerders en startups die werken aan oplossingen voor klimaatverandering.

Hervorming in productaansprakelijkheid

Op 28 september 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een herziening van de Richtlijn Productaansprakelijkheid. Marktpartijen zullen moeten gaan voorsorteren op een aanzienlijke aanscherping van hun aansprakelijkheidsrisico’s.

Het herzieningsvoorstel vervangt gedateerde definities en concepten, waarover decennia terug nog niet over nagedacht kon worden. Denk aan circulaire economie, digitalisering, AI en innovatieve producten.

Waar staan we in dit wetgevingsproces? Welke wijzigingen zijn direct van invloed op spelers binnen de producerende keten? En hoe kunnen nieuwe risico’s op een juiste manier worden geadresseerd? Advocaat voor de maakindustrie, Remko Roosjen, bespreekt de voornaamste aspecten.