Marco Snoek
Marco Snoek,
Senior Safety Consultant Fusacon
Over Marco Snoek
Na zijn studie HTS Elektrotechniek werkte Marco Snoek jarenlang op het scheidsvlak van elektronica, besturingstechniek en automatisering.


Zijn werkveld verschoof rond de milleniumwisseling van uitvoerend technische functies naar management en consultancy. Hij volgde een extra kopstudie en studeerde in 1999 af als Master of Science aan de Middlesex University London op het gebied van ICT Management.

Door zijn grote kennis van het operationele veld heeft Marco altijd een belangrijke rol gespeeld op het koppelvlak tussen praktische en technische uitvoerbaarheid enerzijds en het zakelijke, commerciële belang anderzijds. Hij verstaat de taal van zowel de operator als de manager en financieel verantwoordelijke. Marco heeft als manager in complexe projecten een belangrijke verbindende en organiserende rol gespeeld.

Na een korte onderbreking kwam hij in 2016 in aanraking met de wereld van de machineveiligheid. In 2019 behaalde Marco zijn TÜV Certified Safety Professional certificering. Als Senior Safety Professional adviseert hij klanten in CE-marketingtrajecten, hercertificering en is hij vraagbaak op het gebied van de Machineveiligheid volgens richtlijn 2006/42/EG. Daarnaast verzorgt hij regelmatig trainingen machineveiligheid voor het Mikrocentrum.

Het voorkomen van fouten in hardware / software ontwerp / PL en SIL.
In alle ontwerpstappen van een machine kunnen fouten in besturingstechnische veiligheidsfuncties ontstaan. Welk proces moet je volgen om toch tot een veilig ontwerp te komen? Welke valkuilen kom je hierbij tegen? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid in dat creatieve proces? De do’s en don’t’s van hard- en software-ontwerp worden aan de hand van een aantal voorbeelden op een rijtje gezet.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
– De verschillende fasen tijdens het ontwerpen van veiligheidsfuncties.
– Hoe kom je van de risicobeoordeling naar de PL of SIL weging?
– Welke EN normen zijn van kracht en wat zijn hun eisen voor het ontwerpproces?
– Voorbeelden van veel gemaakte fouten tijdens het ontwerp van veiligheidsfuncties.
– Praktisch stappenplan voor hard- en software engineers.