Over Koen Krikke

Koen Krikke werkt sinds 2014 voor Pilz Nederland als consultant en trainer. Sinds 2021 is hij deelnemer in de NEN-commissie Machineveiligheid. Dat is een ‘mirror commitee’ van ISO en IEC-commissies, zoals de ISO/TC 199. In dergelijke commissies worden de PL en SIL normen ontwikkeld (Type B-normen voor de machinebouw).

Pilz neemt ook deel aan die commissies en werkt mee aan de nieuwe versies van IEC 62061 en ISO 13849. Vanuit de NEN-commissie Machineveiligheid worden de ontwikkelingen gevolgd en wordt commentaar op conceptversies van deze normen besproken. In sommige gevallen leidt dat tot ‘comments’ op nieuwe versies van bijvoorbeeld de 13849-1. 

Veranderingen in de norm voor het Performance Level (13849)

Met de introductie van de 13849 in 2006 kwam er aandacht voor faalkansberekeningen. Inmiddels is dat gemeengoed. Nu komt er meer aandacht voor het uitsluiten van systematische fouten, waaronder de software. Edition 5 (2023) van de 13849 legt dan ook meer nadruk op systematisch falen dan Edition 4 (2015). Op het gebied van random falen zijn er minder ontwikkelingen. Dat leidt tot nieuwe eisen om deze fouten te voorkomen: Functional Safety Management (FSM). Dit is in lijn met de wijzigingen in de SIL norm, waar in de 2015 versie en de 2021 ook meer aandacht aan wordt besteed. Een kerndocument blijft de Safety Requirements Specification (SRS). De presentatie gaat in op de inhoudelijke verschillen en de gevolgen voor safety engineers.