Bert Nagtegaal
Bert Nagtegaal,
Beleidsadviseur FME

Over Bert Nagtegaal

Bert Nagtegaal is werkzaam bij FME en behartigt de belangen voor de leden van FME op gebied van Europese regelgeving , normalisatie en certificatie voor de technologiesector in bijzonder voor de elektrotechnische industrie, de  machinebouw en de bouwsector .

Een belangrijk deel van de Nederlandse machinebouwers is aangesloten bij FME . Op gebied van machinebouw  begeleidt hij bij FME onder andere de kerngroep van machinebouwers RNCM , is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe machine verordening via de Europese koepelfederatie Orgalim, Lid van het Industry Advisory Forum van CEN/CENELEC , voorzitter van de Beleidscommissie Machine bouw van NEN en  lid van Overleg platform SZW en Markt gericht op de machinebouw onder begeleiding  van NEN.

 

Task Force Communicatie Machineveiligheid