Radbout van Wezel – Ministerie SWZ

Over Radbout van Wezel
Radbout van Wezel is senior inspecteur/specialist bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Praktische voorbeelden van handhaving bij eindgebruiker en (buitenlandse) machinebouwer

Inspectie SZW krijgt regelmatig meldingen over onveilige machines. Deze meldingen zijn van inspecteurs die arbeidsongevallen onderzoeken, inspecteurs die de veiligheid van de werknemers beoordelen, maar ook meldingen uit de markt, van autoriteiten van Europese lidstaten of andere Nederlandse toezichthouders. Inspectie SZW is onder andere toezichthouder voor het Warenwetbesluit Machines en de daaraan gelieerde Machinerichtlijn. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit het markttoezicht van de inspectie SZW worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Hoe werkt markttoezicht?
• Hoe vindt toezicht en handhaving plaats bij fabrikanten in Nederland en Europa?
• Wat kunnen de gevolgen zijn voor de fabrikant als een machine niet voldoet?
• Wat is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker?
• Hoe kun je er, als fabrikant, voor zorgen dat je een veilig product maakt?
• Hoe weet ik dat een machine veilig is bij aanschaf?