Spreker Radbout van Wezel,
Senior Specialist arbo- en productveiligheid bij Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Over Radbout van Wezel
-Specialist (product) veiligheid
-Inspectiebrede Kenniscentrum Nederlandse Arbeidsinspectie

Na zijn opleiding als Technisch Bedrijfskundige heeft Radbout eerst 15 jaar in het bedrijfsleven gewerkt in diverse technisch/adviserende functies. Sinds 2006 is Radbout werkzaam bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Hij is daar gestart als inspecteur arbeidsomstandigheden binnen de industrie. Na een aantal jaren is daar de specialisatie op het gebied van productveiligheid en markttoezicht bijgekomen. Ongeveer 5 jaar geleden heeft Radbout de overstap gemaakt naar het Inspectiebrede Kenniscentrum van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Hij is daar specialist op het gebied van arbo- en productveiligheid. Met name concentreren zijn werkzaamheden zich op de productveiligheid en het markttoezicht op producten waarbij zijn expertise vooral op het vlak van machines ligt. Naast zijn werkzaamheden voor de NLA schrijft Radbout regelmatig een artikel over een ongeval in het vakblad Arbo

Wijzigen van machines, hoe zit dat nu?

In het Arbobesluit zijn in hoofdstuk 7 de verplichtingen voor arbeidsmiddelen opgenomen. In het Warenwetbesluit Machines staan de verplichtingen voor fabrikanten voor het op de Europese markt brengen van machines. Wat is het verschil tussen de verplichtingen in de Arbowet en de Warenwet? En hoe kan ik dat zien in de praktijk?

Een fabrikant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de Europese markt brengen van een nieuw product (bijvoorbeeld een machine). Als u als gebruiker/ werkgever de machine wilt aanpassen of uitbreiden, dan kunt u volgens de productwetgeving worden gezien als fabrikant van een nieuw product, waarvoor u verantwoordelijk en aansprakelijk bent!

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de aanpaste of uitgebreide machine ook veilig is, volgens de regels van het Warenwetbesluit Machines? En hoe kunt u voorkomen dat u verantwoordelijk en aansprakelijk wordt voor de aangepaste machine?