Jacques Montijn,
Montyn Technical Management & Consultancy (MTMC)

CE-verantwoordelijkheid met meerdere partijen in een project

De Machinerichtlijn houdt het graag simpel: er is maar één fabrikant en die is verantwoordelijk voor conformiteit. Maar vanaf het begin loopt menig machinebouwer tegen het probleem aan wie waarvoor verantwoordelijk is, omdat er nu eenmaal meerdere partijen nodig zijn bij de bouw van een complexe machine en er ook vele klanteisen worden gesteld die ook de veiligheid kunnen beïnvloeden.

Helaas wordt nog regelmatig tijd en geld verspild aan discussies over de juiste manier van het verdelen van de verantwoordelijkheden in het CE-markeringsproces, vooral omdat die discussie vaak te laat wordt gevoerd. De lessen die daaruit geleerd kunnen worden, zijn ook relevant voor andere bedrijfstakken.

Aan de hand van een aantal voorbeelden zal de spreker de volgende vragen behandelen:

  • Hoe ligt de CE-verantwoordelijkheid eigenlijk vast in wet- en regelgeving?
  • Zijn er meerdere soorten CE-verantwoordelijkheden en wie kunnen deze het beste dragen?
  • Hoe komt het dat bepaalde partijen niet of soms juist wel de CE-verantwoordelijkheid willen dragen?
  • Hoe krijg je uiteindelijk één partij zo ver om eindverantwoordelijkheid voor de CE-markering te dragen en wat is daarvoor nodig?
  • Wat zijn praktische oplossingen en ‘lessons learned’ uit de praktijk?