Ingeborg Koopmans
Ingeborg Koopmans,
Officier van JustitieVeiligheid en recht

Trends in fraude en milieucriminaliteit

Ingeborg Koopmans is Officier van Justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Zij doet onderzoek op het gebied van fraude en milieucriminaliteit. Zo was ze als zaaksofficier betrokken bij de onderzoeken naar Chemiepack, Dow Benelux, Willy Selten en Shell Moerdijk. Ze werkt daarbij regelmatig samen met de Onderzoeksraad voor veiligheid. Daarnaast is ze toezichthouder bij onder andere een ziekenhuis, een jeugdzorginstelling, een gehandicaptenorganisatie en een woningcorporatie.

Voordat zij Officier van Justitie werd, werkte ze als rechter en als wetenschappelijk medewerker aan de universiteiten van respectievelijk Tilburg en Leiden. Ze is gepromoveerd op het proefschrift ’De strafbaarstelling van milieuverontreiniging’ en heeft in 2013 de masteropleiding Safety, Health and Environment aan de TU Delft afgerond.

Ingeborg wordt regelmatig gevraagd als spreker op het gebied van veiligheid en (straf)recht, toezicht en milieu(straf)recht. Onderwerpen van haar lezingen zijn:
-Trends in fraude en milieucriminaliteit
-Ongevalsonderzoek in het algemeen
-Kwaliteit en Veiligheid in de ruime zin van het woord
-Compliance en integriteit
-Maatschappelijke risico’s van normovertreding