Henrie Verwey
Henrie Verweij
Verweij Safety Services
Over Henrie Verweij
Henrie Verwey heeft na zijn HTS-opleiding Industriële Automatisering diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij heeft in diverse branches (machinebouw, food, chemie en logistiek) productieprocessen geautomatiseerd.

De laatste 22 jaar heeft hij zich bezig gehouden met industriële veiligheid en dan met name de specialismen machineveiligheid, elektrische veiligheid (o.a. EN-IEC 60204-1) en functionele veiligheid (PL en SIL).

Henrie is lid van een aantal normcommissies en kennisplatforms binnen NEN.

Risicobeoordeling van oudere (niet CE-gemarkeerde) machines
Je komt nogal eens de volgende zinnen tegen in een algemene risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van een bedrijf: ‘Machineveiligheid verdient nader onderzoek’ of ‘Aanbevolen is om een verdiepende RI&E voor het machinepark uit te voeren’.

Maar hoe moet je als werkgever hier nu verder mee? Verder komt het nogal eens voor dat de besturing van een oudere machine of productielijn wordt vernieuwd. Ook deze situatie geeft veel vragen, zoals: ‘Aan welke eisen moet de aangepaste machine voldoen?’ en ‘Moet ik de machine van CE-markering voorzien?’.

De volgende zaken worden aan de orde gesteld:
• Overzicht van wet- en regelgeving met betrekking tot machineveiligheid.
• De overeenkomsten en verschillen tussen de Machinerichtlijn en het Arbobesluit.
• Aanpak en opzet van een verdiepende RI&E machineveiligheid voor oudere machines.
• Aandachtspunten bij het aanpassen van oudere machines.
• Checklist voor het aanpassen van de besturing van een oudere machine.
• Praktische voorbeelden en tips.