Erik van der Haar
Erik van de Haar, Beleidsmedewerker, Sociaal Economische Raad (SER)

Over Erik van de Haar
“Erik van de Haar is werkzaam als secretaris van het Arboplatform en de Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken, waaronder arbeidsomstandigheden. Sinds enkele jaren kent de SER het Arboplatform, het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Als secretaris van het Arboplatform ontwikkelt Erik ook praktische handreikingen over arbothema’s, om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van arbobeleid binnen hun organisaties. Dit jaar is de handreiking taal en veiligheidrisico’s ontwikkelt, waarmee organisaties beleid kunnen maken om taalgerelateerde veiligheidsrisicio’s te voorkomen. Voor zijn werk bij de SER was Erik werkzaam bij FNV, waar hij instrumenten en beleid ontwikkelde en individuele organisaties ondersteunde bij het ontwikkelen van een gezond en veilige werkomgeving.”

Het beheersen van taal als veiligheidsrisico


Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om dit probleem te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet simpel op te lossen. Het is complexer dan wordt gedacht. Maatregelen als Engels met elkaar spreken, foto’s of plaatjes gebruiken om veilige en onveilige situaties te duiden, blijken in de praktijk niet of onvoldoende te werken. Onderzoek geeft aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies de afgelopen jaren één van de oorzaken is van zware ongevallen.

Aan de hand van voorbeelden zal de spreker de volgende thema’s bespreken:
– De feiten over taal als veiligheidsrisico.
– Het beheersen van taal als veiligheidsrisico.
– Het opnemen van taal-gerelateerde veiligheidsrisico’s in de Risico-Iventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
– Het kiezen van oplossingen die passen bij de situatie in uw sector of bedrijf.
– Praktische tips en oplossingen voor taal-gerelateerde veiligheidsrisico’s.