Erik van der Haar
Erik van de Haar, Beleidsmedewerker, Sociaal Economische Raad (SER)

Het beheersen van taal als veiligheidsrisico


Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om dit probleem te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet simpel op te lossen. Het is complexer dan wordt gedacht. Maatregelen als Engels met elkaar spreken, foto’s of plaatjes gebruiken om veilige en onveilige situaties te duiden, blijken in de praktijk niet of onvoldoende te werken. Onderzoek geeft aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies de afgelopen jaren één van de oorzaken is van zware ongevallen.

Aan de hand van voorbeelden zal de spreker de volgende thema’s bespreken:
– De feiten over taal als veiligheidsrisico.
– Het beheersen van taal als veiligheidsrisico.
– Het opnemen van taal-gerelateerde veiligheidsrisico’s in de Risico-Iventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
– Het kiezen van oplossingen die passen bij de situatie in uw sector of bedrijf.
– Praktische tips en oplossingen voor taal-gerelateerde veiligheidsrisico’s.