Over Dennis van Loon
Dennis werkt inmiddels ruim 10 jaar bij Kader (voorheen D&F Consulting) als consultant / trainer en is gespecialiseerd op het gebied van machineveiligheid en CE-markering van machines. Vanuit deze rol helpt hij bedrijven met allerlei vraagstukken rondom machineveiligheid.

De laatste jaren heeft Dennis, naast projecten in de industrie, veel projecten in de infra-branche uitgevoerd voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Hij beschikt zowel over kennis van machineveiligheid t.b.v. machinebouw als ten behoeve van eind gebruikers van al in gebruik zijnde machines.

Met ruim 15 jaar ervaring in de machinebouw, besturingstechniek en machineveiligheid is Dennis een ervaren adviseur die vanuit de praktijk kan adviseren om de actuele wet- en regelgeving praktisch toe te passen. Als consultant adviseert Dennis functionele veiligheid in de machinebouw (SIL/PL) en begeleid CE-conformiteitstrajecten op basis van de Machinerichtlijn. Naast adviestrajecten is Dennis kennisdrager en senior trainer Machine Safety Specialist met TÜV persoonscertificaat.  

 

De Machineverordening: verbeterd, vereenvoudigd en aangepast aan de behoeften van de markt?

Machines die die vanaf 20 januari 2027 voor het eerst binnen de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of in gebruik genomen worden, moeten in overeenstemming zijn met de Machineverordening 2023/1230. Vanaf dat moment is de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG ingetrokken en vervangen door de verordening.

In de overwegingen die zijn opgenomen in de verordening staat dat de bepalingen in de verordening ten opzichte van de huidige Machinerichtlijn verbeterd, vereenvoudigd en aangepast moeten zijn aan de behoeften van de markt.

In deze lezing gaan we in op de belangrijkste wijzigingen op technisch en administratief vlak en de impact hiervan. Hopelijk kunt u dan aan het einde van de lezing voor uzelf vaststellen of deze wijzigingen inderdaad als verbetering en vereenvoudiging beschouwd kan worden. Of niet? Bent u nieuwsgierig naar onze en mijn zienswijze in het bijzonder, dan nodig ik u van harte uit om met mij in gesprek te gaan.