Marieke Coumans is de gedreven persoon achter Fifth Advocatuur. Zij is de advocaat voor alle ondernemers die producten maken ofwel voor alle maakbedrijven. Marieke staat ondernemers bij in toezicht of handhavingsprocedures en begeleidt ondernemers bij het beheer en de bewaking van hun Intellectuele eigendomsrechten.

Marieke heeft een ruime ervaring in de advocatuur. Eerder was zij advocaat bij een nichekantoor op het gebied van Intellectuele Eigendom, ICT en Productregelgeving en later bij een full service kantoor. Marieke is specialist op het gebied van productwetgeving, zoals wetgeving op het gebied van CE-markering en levensmiddelen. Productwetgeving blijft vaak niet binnen de Nederlandse grenzen en Marieke heeft hierdoor veel kennis van Europese wetgeving en beschikt over een groot internationaal netwerk.

Daarnaast heeft ze veel ervaring in de juridische begeleiding van inbreukprocedures. Dit gaat over het verschil van mening tussen partijen als een naam, product of dienst te dicht tegen het Intellectuele eigendom van een andere onderneming aanligt.